• ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

  • Фалкон

    ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

  • ПОЛЕТИ ЗА МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 г.

 

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

1

- от граждани на Република България:

-

- от журналисти:

-

- от фирми:

-

- от НПО:

1

   

Общ брой на решенията за:

 

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

1

-        - предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

-

-        - препращане на заявлението по компетентност:

-

-  неуточнено заявление от заявителя

-

-  мълчалив отказ

-

 

 

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

-

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение, както и исканата от заявителя информация не носи белезите на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществената информация

-

- други

-

 

Полезни връзки