ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

  Номер в РОП: 00130-2016-0002

  1. Решение (изтегли);

  2. Обявление за поръчка (изтегли);

  3. Документация (изтегли).

  4. Протокол от заседание на комисия (изтегли);

  5. Решение за обявяване на изпълнител на обществена поръчка (изтегли).

  6. Рамково споразумение № АТ-06-3/03.08.2016г.(Изтегли)

  6.1. Приложение (изтегли)

  7. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (Изтегли)

  8. Протокол от работа на комисия (изтегли);

  9. Доклад (изтегли);

  10. Решение (изтегли);

  11. Договор (изтегли);

  12. Обявление за възложена поръчка (изтегли)

  13. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (изтегли);

  14. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (изтегли)

  15. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (Изтегли);

  16. Протокол (изтегли);

  17. Решение (изтегли);

  18. Договор (изтегли);

  19. Обявление за възлагане (изтегли).

  20. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли)

  21. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (Изтегли); дата:08.01.2018г

  22. Протокол (изтегли), дата: 22.01.2018г.

  23. Решение (изтегли), дата: 22.01.2018г.

  24. Договор (изтегли), дата: 19.02.2018 г.

  25. Обявление за възлагане (изтегли), дата: 19.02.2018 г.

  26. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 03.07.2018г.

  27. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (изтегли); дата:07.09.2018г

  28. Техническо задание (изтегли); дата:07.09.2018г

  29. Протокол (изтегли), дата: 28.09.2018г.

  30. Решение (изтегли), дата: 28.09.2018г.

  31. Договор (изтегли), дата: 03.11.2018 г.

  32. Обявление за възлагане (изтегли), дата: 03.11.2018 г.

  33. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 17.12.2018 г.

  34. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (изтегли); дата:20.03.2019г

  35. Техническо задание (изтегли); дата: 20.03.2019г.

  36. Декларация (изтегли); дата: 20.03.2019г

  37. Протокол (изтегли), дата: 10.04.2019 г

  38. Решение (изтегли), дата: 10.04.2019 г.

  39. Договор (изтегли), дата: 17.05.2019 г

  40. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 17.05.2019 г.

  41. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка(изтегли)  /14.08.2019 г./

  42. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (изтегли); дата:08.10.2019г

  43. Техническо задание (изтегли); дата: 08.10.2019г.

  44. Декларация (изтегли); дата: 08.10.2019г

  45. Протокол (изтегли); дата:15.10.2019г.

  46. Решение (изтегли); дата: 15.10.2019г.

  47. Договор (изтегли); дата: 14.11.2019 г.

  48. Обявление за възложена поръчка (изтегли); дата: 14.11.2019г.

  49. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли)  /17.01.2020 г./

  50. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (изтегли); дата:30.04.2020 г

  51. Техническо задание (изтегли); дата: 30.04.2020 г.

  52. Декларация (изтегли); дата: 30.04.2020 г.

  53. Протокол (изтегли); дата 12.05.2020г.

  54. Решение (изтегли); дата 12.05.2020г.

  55. Договор (изтегли) 22.06.2020 г.

  56. Обявление за възложена поръчка (изтегли) 22.06.2020г.

  57. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли) /03.09.2020 г./