ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

  Номер в РОП: 00130-2015-0003

  1. Решение (изтегли);

  2. Обявление за поръчка (изтегли);

  3. Документация (изтегли);

  4. Протоколи №:1 и № 2 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли);

  5. Решение за обявяване на изпълнител на обществената поръчка (изтегли).

  6. Рамково споразумение № АТ-06-8/21.05.2015 г. (Изтегли)

  7. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в  процедури       за възлагане на обществени поръчки (изтегли).

  8.  Договор № МИ-20/28.09.2015 г. с предмет "Доставка/замяна и сертификация на компоненти       Радиовисотомер РВ-3 - 1 бр. и Радиостанция Балкан-20 - 2 бр. за вертолети МИ-8ПС(Т) с       регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли):

  8.1. Плащания по договора 1 (изтегли), 2 (изтегли);

  8.2. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на   дог.         по ЗОП (изтегли)   8.3. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  9. Договор № МИ-21/17.11.2015 г. с предмет "Доставка/замяна и сертификация на Радиовисотомер   РВ-3 за вертолети МИ-       8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли):

  9.1. Плащания по договора 1 (изтегли), 2 (изтегли).

  9.2. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог.   по ЗОП (изтегли)

   9.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

  10. Договор № МИ-22/26.11.2015 г. с предмет "Доставка на консуматив двигателно масло  "TurbonycoiL 98" за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28"  (изтегли).

  10.1. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог.   по ЗОП (изтегли)

  10.2 Плащания по договора (изтегли).

  10.3. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  11. Договор № МИ-23/10.12.2015 г. с предмет "Доставка на акумулаторни батерии за  вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли);

  11.1. Информация за плащания по договора (изтегли1, изтегли2).

  11.2. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог.по ЗОП (изтегли)

  11.3. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  12. Договор № МИ-24/02.02.2016 г. с предмет "Доставка на компоненти, съгласно таблица в договора, за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли)

  12.1.Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог.по ЗОП (изтегли)

  12.2. Информация за плащания по договора (изтегли)

  12.3. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  13. Договор № МИ-25/15.08.2016 с предмет "Доставка на компоненти, съгласно таблица в договора, за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ на Авиоотряд 28" (изтегли)

  13.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  14. Договор № МИ-26/30.09.2016г. с предмет "Доставка на компоненти, съгласно таблица в договора, за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли).

  14.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  15. Договор № МИ- 27/ 25.11.2016г. (изтегли), дата: 11.01.2017г.

  15.1. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (изтегли)

  16. Договор № МИ-28/ 15.12.2016 г. (изтегли), дата: 11.01.2017г.

  16.1. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (изтегли)

  17. Договор № МИ-29/18.01.2017г. (Изтегли);

  17.1 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (изтегли)

  18. Договор № МИ-30/31.01.2017г. (Изтегли)

  18.1. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

  19. Договор № МИ- 31/07.04.2017г. (изтегли), дата: 11.07.2017г

  19.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли)

  20. Договор № МИ- 32/31.05.2017г. (изтегли), дата: 17.07.2017г.

  20.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли)

  20.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:11.11.2017г.

  21. Договор № 33/17.07.2017г. (изтегли), дата: 30.10.2017г.

  21.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 30.10.2017г.

  21.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:11.11.2017г.

  22. Договор № 34/18.10.2017г. (изтегли), дата: 13.11.2017г.

  22.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 13.11.20,17г.

  22.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:05.01.2018г.

23. Договор № 35/01.02.2018г.. (изтегли), дата: 21.02.2018г.

23.1 Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата:21.02.2018г.

23.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 06.07.2018г.

24. Договор № 36/12.04.2018г. (изтегли), дата: 24.04.2018г.

24.1 Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата:24.04.2018г.

24.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 06.07.2018г.

25. Договор № 37/26.04.2018г. (изтегли), дата: 23.05.2018г.

25.1 Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата:23.05.2018г.

25.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 28.11.2018 г.

26. Договор № 38/07.06.2018г. (изтегли), дата: 19.07.2018г.

26.1 Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 19.07.2018г.

26.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 31.08.2018 г.

27.Договор № 39/23.07.2018 (изтегли) дата: 02.08.2018 г.

27.1 Обявление за възложена поръчка (изтегли) дата: 02.08.2018г.

27.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 31.08.2018г.

28. Договор № 40 (изтегли), дата: 18.10.2018г.

28.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 18.10.2018г.

29. Договор № 41 (изтегли), дата: 18.10.2018г.

29.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 18.10.2018г.

29.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 24.10.2018г.

29.3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 29.10.2018г.

30. Договор № 42 (изтегли), дата: 21.11.2018г.

30.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 21.11.2018г.

30.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 17.12.2018г.

31. Договор № 43 (изтегли), дата: 27.02.2019г.

31.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 27.02.2019г.

31.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 08.04.2019г.