ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

Номер в РОП: 9047350

1. Обособена позиция № 1 - Групова застраховка "Злополука" (трудова и битова) на авиационния персонал на Авиоотряд 28;

2. Обособена позиция № 2 - Застраховка срещу акутно заболяване и помощ при пътуване (асистанс) в чужбина на авиационния персонал на Авиоотряд 28;

3. Обособена позиция № 3 - Застраховка "Гражданска отговорност", "Каско" и "Злополука на пътниците и водача" на автомобилите в Авиоотряд 28;

4. Обособена позиция № 4 - Застраховка на имущество - сгради, машини, съоръжения, инвентар и самолетно - обслужваща техника в Авиоотряд 28.

  (За сваляне: публична поканаприложение към публичната поканаРазяснениеПротокол на    комисията, , застрахователни полици - ОП № 1ОП № 2ОП № 3 , ОП № 4, информация за    плащане по застрахователните полици (изтегли)